Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro uchovnění:

V České republice jsou pro retrievery oficielně uznané dva kluby: KCHLS /Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů/ a RK /Retriever klub/. Jejich podmínky k uchovnění uvádím níže.

.

Obrazek  

KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

.

 

Výška Chrup RTG kyčlí (DKK) Výstavní ocenění Zkoušky

pes: 56 - 57 cm

fena: 54 - 56 cm

Mohou chybět

M3 a další dva zuby

mimo řezáků a špičáků***

0/0 až 2/2**

nejméně dvě výstavy,

z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD*

OVVR - Ověření vlohových vlastností retrieverů,
nebo lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení

 Vysvětlivky:

*        Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku 

**      DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení , 0/2, 1/2,  2/2 musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  0 – 1. st.

***    M3 nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. V případě neplnochrupého jedince - krytí pouze ve spojení s plnochrupým .

K chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dosáhnou staří 18 měsíců.

.

logo-rk.png

RETRIEVER KLUB CZ

Výška Chrup RTG kyčlí (DKK) a loktů (DLK) Výstavní ocenění Zkoušky

pes: 56 - 57 cm

fena: 54 - 56 cm

smí chybět

 1 zub kromě

řezáku a špičáku **

 DKK: 0/0 až 2/2**** 

Výsledek DLK nemá vliv na uchovnění.

alespoň 2x velmi

dobrý, z toho nejméně

jedno ocenění na

výstavě vyššího typu ***

OVVR, jakákoliv

zkouška z výkonu,

kde je přezkušován aport

 

 Vysvětlivky:

**    M3 nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. V případě neplnochrupého jedince - krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

***  Za výstavu vyššího typu se považuje výstava klubová, speciální, národní a mezinárodní 

**** U DKK 2/2 - krytí pouze ve spojení 0/0 až 1/1